Waaier rijden

Een waaier is de benaming voor de formatie die een groep renners aanneemt om zo de windweerstand zo klein mogelijk te maken.

De enkele waaier
We spreken van een enkele waaier wanneer een aantal renners op één lijn (schuin) achter elkaar fietst. Hoe méér de wind van voren komt hoe rechter ze achter elkaar rijden; hoe méér de wind van opzij komt hoe verder ze naast elkaar kruipenDe voorste rijder fungeert als windbreker voor de anderen en beschermt de anderen tegen de wind.
Dit is het “uit-de-wind-zetten”. De koppositie is de zwaarste postitie in de waaier, wanneer de koppositie in een groep rouleert, wordt de arbeid in min of meer gelijke mate over de verschillende renners gespreid. Bij een enkele waaier geeft de kompan aan wanneer hij overgenomen moet worden door met zijn elleboog te “wapperen” en de druk van zijn benen te halen (niet stil maar rustig het tempo los laten), hij sluit weer aan achter in het peleton. De 2e man neemt de koppositie over, let op dat je niet versnelt op kop maar probeer 1 tempo te rijden.

De dubbele waaier
Bij een dubbele waaier ontstaan twee rijen. Aan de kant waar de wind vandaan komt, een rij wielrenners die zich laten terugzakken en in hun luwte een rij die – door die luwte relatief makkelijk – naar voren schuift. Op een brede weg zonder overig verkeer kan dan een ideale dubbele waaier ontstaan, waarbij de voorste rijders van beide rijen het meest de wind opzoeken en alle overige rijders daar schuin achter en dus min of meer beschut rijden. Belangrijk is dat degene op kop komt de druk van de benen haalt, (niet de benen stilhouden maar je langzaam terug laten zakken) hierdoor kan je eenvoudiger de kopman in halen en voorkom je dat de groep steeds harder gaat rijden. Houd in de groep in de gaten wie er voor je en wie er achter je rijd, zo weet je eenvoudig wanneer je de laatste man bent en weer moet doorschuiven naar de andere rij.

2e Waaier
In de praktijk van smalle wegen en/of veel overig verkeer kan niet altijd in een dubbele waaier gereden worden, het is verstandig om dan een 2e waaier op te zetten. De 2e waaier draait op vlak achter de 1e waaier. Let op dat je niet naar de 1e waaier wil rijden maar blijf in de waaier waar je in rijd.
Tip zorg dat er wat sterke rijders in de 2e waaier zitten om de wat mindere rijders uit de wind te houden.

Waaier en de wind
Komt de wind van links dan is de rechter rij de snelste, inhalende rij – dus tegen de verkeersregels in! Komt de wind van rechts dan haalt links rechts in. Dat laatste – met het oog op de verkeersveiligheid – uiteraard ook als de wind recht van voren komt en het qua windbeschutting niet uitmaakt welke rij inhaalt en welke rij wordt ingehaald. 

 

De waaier in de bocht
Na een scherpe bocht kunnen de koprijders makkelijk versnellen, terwijl de achterblijvers bij wijze van spreken bijna stil staan. Als de koprijders na de bocht even rustig aan doen dan kan de rest van de groep goed bijkomen en kan de waaier weer snel worden opgestart.